Kontakt

Underhållsplan?JA NEJ
» Vet ni vilken nästa stora renovering blir?
» Och vet ni när? 
» Har ni skriftliga avtal med alla era leverantörer?
» Vet ni hur länge avtalen löper? 
» Vet ni när leverantörsavtalen kan sägas upp?
» Är ni nöjda med fastighetsskötseln?
» Kontrollerar ni regelbundet att ni betalar ”rätt” pris för städningen?
» Ses försäkringsskyddet över årligen?
» Kontrollerar styrelsen att medlemmarna har bostadsrättstillägg i    hemförsäkringen?
» Har föreningen en ansvarsförsäkring för styrelsen?
» Uppdaterar ni årligen er underhållsplan?
» Bygger underhållsplanen på återkommande tekniska besiktningar?
» Arbetar ni med årlig budget?
» Tar ni fram delårsrapporter?
» Är bokslutet klart i god tid före årsstämman?
» Är stadgarna ett arbetsverktyg i styrelsearbetet?
» Har stadgarna reviderats de senaste fem åren?
» Var fler än hälften av medlemmarna närvarande på senaste årsstämman?
» Vet ni när nästa OVK måste göras?
» Har styrelsen under det gångna året diskuterat lån eller räntevillkor?
» Är föreningens pantregister komplett och aktuellt?
» Erbjuds nyvalda ledamöter utbildning i styrelsearbete?
     
Vill Du ha vår kostnadsfria kommentar till svaren på just Din frågometer?

Ovanstående frågor - och många andra –
kan Menja Management hjälpa er förening med!

Vi skickar svaren till Din e-postadress.
Namn  
E-mail
   
Det här kan vi: Om oss