Kontakt

Gamla hus, ny förvaltning.

 

Vad erbjuder vi?

Menja Management åtar sig ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Vår målsättning är att tillförsäkra er förening en hållbar ekonomi och en välskött fastighet.

I nära samarbete med styrelsen tillhandahåller vi rutiner och arbetsredskap för att styra föreningens utveckling både på kort och lång sikt.

Grundpaketet – till årsvis fast pris
• Medlemsförteckning
• Lägenhetsförteckning inklusive pantregister
• Avisera, uppbära och bevaka avgifter och hyror
• Bevaka och betala leverantörsfakturor
• Bevaka låneförfallodagar
• Beräkna och betala styrelsearvoden
• Löpande bokföring
• Delårsrapporter
• Årsbokslut
• Inkomstdeklaration
• Deklarationsbilagor
• Skattedeklaration
• Förmögenhetsuppgifter/kontrolluppgifter till medlemmar
• Kontrolluppgifter till myndighet
• Bostadsanvisning och bostadsanmälan
• Mäklarinformation och –kontakter vid försäljning

Pluspaketet – till årsvis fast pris
• Beräkna hyror
• Fakturering
• Resultat- och balansräkningar till årsredovisningen
• Del av förvaltningsberättelsen (till årsredovisningen)
• Budgetförslag
• Kontrollera fastighetsförsäkring
• Kontrollera bostadsrättsförsäkring
• Intyg till skatteverk, försäkringskassa m fl
• Närvara vid årsmöte
• Bevakning av leverantörsavtal/uppsägningstider
• Bevakning av hyreskontrakt

Tilläggstjänster – debiteras separat
• Indrivning av förfallna avgifter och hyror
• Fastighetsdeklaration
• Reparations- och andra bidragsansökningar
• Statistik och andra uppgifter till myndigheter
• Företräda vid domstol och myndigheter
• Närvara vid styrelsemöte
• Särskild rådgivning
• Hjälp med kontraktskrivning

Utbildning
• Individuellt anpassad utbildning i styrelseansvar och –arbete

Inget förvaltningsuppdrag är det andra likt.

Med ett för er anpassat paket kommer ni att
• spara tid
• lättare ta riktiga beslut
• arbeta med rätt saker
• undvika tråkiga överraskningar

Hör av er till oss! Kontakta oss